Skip to main content

Privacyverklaring EduGroei

EduGroei, gevestigd in Driebergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.edugroei.nl
Rijsenburgselaan 11
3972EG, Driebergen-Rijsenburg

Brunhilde van der Sluijs is de Functionaris Gegevensbescherming van EduGroei. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die EduGroei verwerkt

EduGroei verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Gegevens die EduGroei van u nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door EduGroei in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum (bij certificaten voor cursussen en bij coachingstrajecten)
 • Organisatienaam
 • Adresgegevens van uw organisatie (straat, huisnummer, postcode, plaats)
 • Telefoonnummer (mobiel en vast)
 • E-mailadressen
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via de EduGroei website, in overige digitale en schriftelijke correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankgegevens i.v.m. factureringssituaties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die EduGroei verwerkt

EduGroei verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Ras (pasfoto’s om beeld te hebben van teamleden t.b.v. teamtrajecten of individuele coaching, foto’s gemaakt tijdens trajecten).
 • Gezondheid (informatie uit scans die we gebruiken voor teamtrajecten of individuele coaching)
 • Informatie in coachingsverslagen

Waarom EduGroei gegevens nodig heeft

EduGroei wil u goed van dienst kunnen zijn. EduGroei verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de activiteiten voor u en uw organisatie goed te kunnen uitvoeren
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het afhandelen van betalingen
 • Als EduGroei hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die EduGroei nodig heeft voor belastingaangifte.
 • Voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit EduGroei. Bijvoorbeeld om u via een nieuwsbrief of sociale mediakanalen te informeren over een nieuwe activiteit van EduGroei. Wilt u niet benaderd worden via de nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren, bijvoorbeeld materiaal dat tijdens trajecten wordt gebruikt
 • EduGroei analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • EduGroei verwerkt persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is EduGroei gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt EduGroei zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Geautomatiseerde besluitvorming

EduGroei neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EduGroei) tussen zit.

Hoe lang EduGroei persoonsgegevens bewaart

EduGroei bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

EduGroei hanteert een bewaartermijn van vijf jaar voor gerichte persoonlijke informatie van klanten die we gebruiken tijdens trajecten (bijvoorbeeld informatie over individuele teamleden). De reden dat we deze vijf jaar bewaren, is dat de ervaring leert dat activiteiten vaak vervolgstappen kennen. Het bewaren van informatie gedurende een langere periode is noodzakelijk voor een goede (vervolg)dienstverlening.

Organisatienaam, adres, telefoonnummer, en naam, telefoonnummer en mailadres van contacten binnen deze organisatie zijn noodzakelijk voor het behoud van ons klantbestand. Deze informatie verwijdert EduGroei niet.

Delen van persoonsgegevens met derden

EduGroei verkoopt uw gegevens niet aan derden.

EduGroei deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit EduGroei een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

EduGroei heeft enkele samenwerkingspartners met wie in gezamenlijkheid opdrachten worden uitgevoerd. Indien het voor uitvoering van de activiteiten nodig is, verstrekt EduGroei uw persoonsgegevens aan deze derden. In onze contractafspraken vermeldt EduGroei of bij activiteiten een samenwerkingspartner betrokken is.

Foto’s gemaakt tijdens trajecten waarop mensen herkenbaar in beeld zijn, worden alleen na uw nadrukkelijke toestemming gebruikt voor andere EduGroei doeleinden (zoals opname in een powerpoint, website of andere informatie- en promotiedoeleinden).

Cookies op de website van EduGroei

EduGroei gebruiken de ‘Analytics’-dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via de EduGroei website wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kan EduGroei bijhouden hoe en rapportage krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. EduGroei heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De cookies die EduGroei gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan EduGroei hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EduGroei en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die EduGroei van heeft naar u toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt EduGroei u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

EduGroei wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe EduGroei persoonsgegevens beveiligt

EduGroei neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit privacy statement is opgesteld op 15 mei 2018 en geactualiseerd op 1 februari 2019.