Skip to main content

Bovenschoolse kwaliteitsontwikkeling

Actief kwaliteitsmanagement vraagt om voortdurende en professionele aandacht. Integrale kwaliteitszorg is praktisch, proactief en prestatiegericht. Ze is verbonden met de bedoeling en langetermijnbehoeften van de school. Er zit breed gedragen energie op. Er zit lijn in. De neuzen wijzen dezelfde kant op én er is ruimte voor flexibiliteit, groei en verandering. Structuur met behoud van nieuwsgierigheid.
Brunhilde kan je op een prettige toon toch pittige feedback geven waar je echt iets mee kunt. Ze kijkt inhoudelijk mee en kan tegelijkertijd iedereen persoonlijke tops- en tips geven.
Margriet Kouwenhoven, directeur De Kleine Dichter, Utrecht
EduGroei voor bovenschoolse kwaliteitsontwikkeling

Waarom EduGroei?

 • Van klas tot ketensamenwerking
 • Gecertificeerd INK-assessor
 • Draagvlak als drijfveer
 • Aandacht voor structuur, processen die landen
 • Overdracht van kennis en vaardigheden
 • Mensontwikkeling gericht op mooi werk

EduGroei ondersteunt

 • Scholen en trainen van auditoren
 • Voorbereiden van besturen en scholen op interne audits
 • Begeleiden bij invoeren en uitvoeren van audits
 • Schrijven van auditrapportages waarmee je verder kan
 • Reflecteren op het proces van leren auditeren

Interne audits

Natuurlijk wil je kwaliteit leveren. Je verwacht het beste van jezelf en je team. Dat is helaas niet genoeg, je moet die kwaliteit ook aantonen. Dat kan door het richten, inrichten en verrichten van audits. Zodat je als organisatie zelf aan het roer staat, en niet de inspectie of andere buitenstaanders. Zodat je focus krijgt en houdt in verbetertrajecten. Waarderende audits die motiveren. Gericht op persoonlijke groei, een professionele cultuur en plezier in het werk. Je zoekt ervaring met audits en overdracht van kennis en vaardigheden.

Procesbegeleiding bij directiebijeenkomsten

We hollen wat af met elkaar. Van directies wordt veel gevraagd. Constructief in dialoog met mensen met allerlei belangen. Flexibel inspelen op trends en wetgeving. Systemen betrouwbaar aan de praat krijgen en houden. Inspirerend en helder leiderschap. Duidelijke rolverdeling. Verwoorden van verlangen en verwarring. Conflicten aangaan om samen verder te komen. Lef aanboren, innerlijke kracht aan zet. Op de hei, op school, of aan de wandel.

Je wil inspiratie, inzicht in verbanden, focus, scherpte en doorzettingsvermogen.

EduGroei helpt

 • Inspireren van binnenuit
 • Ontwerpen van vernieuwing
 • Doorbreken van patronen
 • Creëren van interactie in overlegsituaties
 • Organiseren van nieuw samenwerken
Ik heb haar ingeschakeld bij meerdere programma’s voor directeuren en adjunct-directeuren. Mooie, prettige balans tussen voortgang en verdieping, afgestemd op de groep. Ze komt snel tot ontwikkelingsvragen waar energie opzit zodat de ander stappen zet voor- en door zichzelf.
Harry van de Kant Bestuurder stichting voor primair onderwijs Panta Rhei, Leidschendam e.o.
EduGroei voor consultatie bij vraagstukken van personeelsontwikkeling
Ze benoemt wat niet goed is op een manier die ik goed kan horen. Ik voel dat ze het niet zegt om gelijk te halen, maar om mij te helpen om beter te worden. Ze heeft lef.
Philippe de Kort, interimmanager, trainer, coach en adviseur PO

Consultatie bij vraagstukken van personeelsontwikkeling

Scholen opereren in steeds complexere omgevingen. Kwalificaties raken in ijltempo uit de tijd. De arbeidsmarkt is krap. Lukt het jullie om slim vooruit te kijken en de goede mensen aan te trekken? Investeer je in eigen mensen door ze te helpen om zichzelf te verbeteren of opnieuw uit te vinden. Richting, regie, en regelruimte in professionele ontwikkeling, daar gaat het om. Het begint bij kwaliteiten van mensen.

Je verwacht degelijke instrumenten, co-creatie en voortborduren op bestaand talent.

EduGroei adviseert

 • Vaststellen van competenties
 • Inschatten van ontwikkelcapaciteit
 • Vormgeven van organisatieontwikkeling
 • Afstemmen van persoonlijke groei en organisatieambitie
 • Versterken van interne kennisontwikkeling via professionele leergemeenschappen