Skip to main content

Cursus van twee dagdelen

Omgaan met agressief of intimiderend gedrag van ouders

Op school zijn er helaas soms conflicten met ouders. Gelukkig laten veel situaties zich oplossen via een goed gesprek. Maar dit lukt niet altijd. Tijdens deze cursus leer je hoe je professioneel kunt omgaan met agressief of intimiderend gedrag van ouders.

Soms kom je in een situatie waarbij een ouder van een leerling bijvoorbeeld zo emotioneel wordt dat het bedreigend wordt. Of je krijgt te maken met vormen van intimidatie; de ander wil je onder druk zetten om iets van je gedaan te krijgen.

Het vergroot je handelingsmogelijkheden en je zelfvertrouwen als je weet hoe je met dergelijke situaties kunt omgaan en je vaardigheid hierin hebt geoefend. In deze cursus krijg je hiervoor inzichten en handreikingen. We oefenen met professioneel handelen in verschillende situaties van agressie en dreiging. We sluiten hierin aan op de specifieke leervragen in de groep. Verder geven we je tips om binnen je organisatie het gesprek aan te gaan over hoe te handelen bij dit type situaties. Zodat ieder weet wat te doen, als je op school met agressie of intimidatie wordt geconfronteerd.

Praktische informatie

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor schoolleiding (directeur, locatieleider, adjunct, teamleider/ bouwcoördinator, intern begeleider) en leerkrachten in het PO. Deze cursus wordt alleen incompany gegeven.

Niveau
Basiskennis rondom communicatie wordt als bekend verondersteld. Dit is een verdiepingscursus.

Tijdsinvestering
De cursus bestaat uit twee (liefst losse) dagdelen. 

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de groep en de locatie. Eén cursusgroep bestaat uit maximaal 10 deelnemers. Bij grotere teams wordt de cursus op meerdere dagen gegeven, zodat iedereen in het team kan meedoen. De cursus gaat door bij een minimum van 6 deelnemers. Bij annulering zijn de algemene voorwaarden geldend. 

Cursusinhoud op hoofdlijnen

 • Kennismaking en uitwisselen van wensen en verwachtingen
 • Zelfkennis en zelfsturing in conflictsituaties:
  spanningscontrole
 • Soorten agressie, herkennen van signalen,
  professioneel handelen bij agressie en intimidatie
 • Realiseren van de-escalatie
 • De context van de eigen organisatie: tijdens de
  bijeenkomst helpen we je op weg bij het maken
  van een protocol voor het omgaan met agressie
  en intimidatie in je organisatie.

Cursusleider

Deze cursus wordt gegeven door Brunhilde van der Sluijs in samenwerking met een trainingsacteur met expertise in het uitwerken van cases rond het onderwerp agressie en intimidatie.

Brunhilde heeft ruim twintig jaar ervaring in het werken met schoolleiding en teams in het PO, onder andere rond aspecten van teamsamenwerking en -communicatie, (persoonlijk) leiderschap en communicatie met ouders.