Skip to main content

Traject vitale school: De Regenboog Woerden

We zitten in de laatste dagen voor de zomervakantie. Van de directeuren met wie ik samenwerk hoor ik over afrondingen van dit schooljaar en voorbereidingen van het komende schooljaar. Voorbereiding die veelal in het teken staat van de laatste formatievraagstukken, het zorgen voor een goede overdracht van de leerlingen en van het voorbereiden van de inhoudelijke speerpunten in het nieuwe schooljaar.

Op De Regenboog in Woerden, een van de scholen die ik dit jaar samen met Wijbe Douma begeleidde vanuit het traject ‘Op weg naar een vitale school’, waren dit ook bespreekpunten tijdens onze laatste studieochtend. Maar daarnaast gebeurde er meer…

We zijn met het team het schooljaar gestart met een tweedaagse. Hierin spraken we aan de hand van het model van De Vitale School over samenwerking en de mogelijkheden van verbetering van die samenwerking. De Regenboog is een grote school, dus we werkten veel in groepjes. Onder andere door mensen van een unit (een unit zijn bijvoorbeeld alle leerkrachten van groep 7) activiteiten samen te laten doen.

Processtappen van De Vitale School

De processtappen van De Vitale School die we zo doorliepen, zijn:
Bewustwording – Hoe ervaar je de samenwerking in je unit? Wat geeft energie? Wanneer ervaar je samenwerking als succesvol?
Perspectief vinden – Wat is je ambitie in de unit voor dit schooljaar, zowel onderwijsinhoudelijk als in de samenwerking? Deze ambities werden per unit verwoord in een ambitieposter.
Zelfvertrouwen opbouwen – Waarover voel je je zeker als het gaat om het werken in je unit? Wat kan ieder goed? Waar zit onzekerheid of twijfel als het gaat om de onderwijsprocessen die dit jaar speerpunt zijn?
Verbinding maken – Hoe zorg je voor goede communicatie en een open dialoog? Hoe benut je ieders kwaliteiten? Hoe ga je samen vanuit een onderzoekende houding met vraagstukken aan de slag? Hoe kun je als team en schoolleiding goed samenwerken?
Verantwoordelijkheid nemen – Waar zeg je ‘ja’ tegen en hoe ga je zorgen dat je het commitment naar elkaar volhoudt?
Werkend maken – Hoe geef je in de dagelijkse werkpraktijk zo vorm aan je activiteiten dat hieruit je ambitie steeds blijkt? Hoe volhard je als het tegenzit? Want pas als je echt aan de slag gaat, ontdek je waar de werkelijkheid misschien niet helemaal strookt met je eerdere plannen.

Na de tweedaagse verlieten Wijbe en ik de school. Schoolleiding en leerkrachten hebben gedurende het hele schooljaar samen vervolg gegeven aan stappen waarmee we tijdens de tweedaagse een begin gemaakt hadden.
En toen, bijna aan het eind van het schooljaar, kwamen we terug voor een nieuwe studieochtend.

De cirkel van De Vitale School doorlopen, is recht doen aan de samenwerking bij onderwijsinhoudelijke processen

Wat we met het team gedaan hebben die ochtend is terugkijken en vooruitkijken, op de onderwijsinhoudelijke speerpunten en ambities die ze hadden aan het begin van het jaar. Maar ook terugkijken en vooruitkijken op de samenwerking. In elke unit was er een reflectieve afronding van het samenwerkingsproces, met het benoemen van de mooie dingen van dit schooljaar en het uiten van wensen voor het nieuwe jaar. Vervolgens zijn we concreet vooruit gaan kijken, waarbij men in de nieuwe units van volgend jaar bij elkaar ging zitten. Want er wisselen nogal wat mensen van groep. Het alvast samen vooruitkijken naar de samenwerkingswensen van volgend jaar in de nieuwe units werd uitermate plezierig en constructief gevonden. Er zijn nieuwe ambities geformuleerd. Er ontstond zin om volgend jaar met elkaar in de nieuwe unit aan de slag te gaan.En nu? Nu tijd voor ‘vacare’, voor ‘loskomen van’. Want dat is het mooie van een zomervakantie. Heerlijk een paar weken even helemaal iets anders doen dan tijdens de werkweken op school. Om straks met energie en plezier aan het nieuwe schooljaar te beginnen.

Team en schoolleiding van De Regenboog in Woerden: fijne vakantie allemaal. En dank voor de plezierige samenwerking. Dit traject met jullie gaf ook ons energie.